COACHING

SÖKER DU EN VARAKTIG FÖRÄNDRING MEN KÄNNER ATT DU INTE NÅR DINA UPPSATTA MÅL? JAG KAN HJÄLPA DIG GENOM COACHING

coaching

COACHING

SÖKER DU EN VARAKTIG FÖRÄNDRING MEN KÄNNER ATT DU INTE NÅR DINA UPPSATTA MÅL? JAG KAN HJÄLPA DIG GENOM COACHING

coaching

FRIGÖR DIN FULLA POTENTIAL MED COACHING

Coaching kan användas för många typer av förändringar och utmaningar. Några exempel:

Känner du att du har fastnat och inte kommer vidare med det du längtar efter?

Har du svårt att hitta nya tankebanor och sitter fast med tidigare smärtsamma upplevelser?

Önskar du ofta att du levde ditt liv som en lyckligare och mer tillfredsställd person?

Jag kan hjälpa dig vidare. Som KTB-, ACT- och lifecoach erbjuder jag dig coaching som bygger på effektiva och funktionella metoder som ser till hela människan och till hela människans livssituation, metoderna stimulerar dig till en inre trygghet och god självkänsla och stärker din förmåga att ta ett eget ansvar för ditt liv, utifrån detta kan du se alla möjligheter och ta ut riktningen på ditt liv.

Jag är diplomerad coach enligt ICF: riktlinjer, genom den coaching utbildning jag gått. Vägen mot certifierad coach innebär ett visst antal timmar coaching. Därför erbjuder jag nu halva priset på mina coachingar: 300 kr per 60 min, ordinarie pris är 600 kr.

VAD KAN DU FÅ UT AV coachingen?

Metoden bygger på individuella samtal med ett coachande förhållningssätt. Det betyder att dina mål och intressen står i centrum och du själv har alla svar inom dig själv på dina utmaningar, jag tillhandahåller verktyg och stödjer dig i att hitta dina svar.

Många gånger lever man kvar i negativa tankar och känslor inför gamla upplevelser. Dessa känslor är inte alltid lätta att definiera men kan hindra dig att ta steg framåt och leva ett lyckligare liv.

Coaching är en effektiv metod för personlig utveckling. Jag kan bland annat hjälpa dig med:

  • Ökad självkänsla, självinsikt, motivation och initiativförmåga.
  • Hitta fokus som ger dig energi och samtidigt bli effektivare i dina olika roller i livet.
  • Ta reda på vad som hindrar dig från att göra saker i livet du egentligen vill göra.
  • Lära dig att hantera och minimera stress.
  • Få mod och kraft att våga se nya infallsvinklar och testa nya saker.
vad kan du få ut av coachingen
metoder för coaching

METODER JAG ANVÄNDER

KBT kognitiv terapeutisk Coaching används med framgång vid många olika slag av psykiska problem som till exempel depressioner, social fobi, ångest- och ätstörningar, tvångssyndrom, stresshantering och samlevnadsproblem.

(ACT) Acceptance and commitment therapeutic Coaching. Målet för ACT Coaching är att öka livskvaliteten snarare än att försöka få bort smärtsamma upplevelser. Genom att identifiera det viktiga i livet och ta konkreta steg i den riktningen. Samt att med acceptans skapa ett inbjudande förhållningssätt till tankar och känslor.

Livscoaching innebär att frigöra en individs fulla potential för att kunna nå de mål och det liv som önskas.  Det ökar möjligheten att se sammanhang och ger nya perspektiv och stimulerar ett positivt tänkande.

Många gånger sitter vi fast i gamla upplevelser vilket ökar lidandet och minskar möjligheten till framtida tillfredsställelse och lycka.

HUR GÅR DET TILL?

Som personlig coach hjälper jag dig att finna vägar från ditt aktuella läge till ditt önskade läge. Detta gör jag genom att erbjuda dig att träffas om det är geografiskt möjligt. Jag erbjuder även coachingen över Zoom eller telefon.

Du kan börja med att boka en coaching med mig för att se om vi är en match eller boka in olika paket.

Kontakta mig så ser vi vad jag kan hjälpa dig med i stor och i smått.

Prislista

Just nu erbjuder jag halva priset på coaching:

1 tillfälle: 300 kr

3 tillfällen: 900 kr

5 tillfällen 1400 kr

10 tillfällen 2900 kr 

Sagt av mina tidigare klienter